Mindfulness Supervision

Supervision er en fast tilbagevendende gruppeaktivitet, hvor I som medarbejdere bruger hinanden til at skærpe forståelsen for den kerneopgave, som I står med og til at udvikle både faglige og personlige kompetencer til bedre løsning af opgavens mange forskellige aspekter.

I fagprofessionelle sammenhænge, hvor vejledning og rådgivning udgør en væsentlig del af opgaven, er supervision-  efter min overbevisning – en nødvendig investering..

 

Mindfulness Supervision er relevant for

  • Ledere i en hvilken som helst branche
  • Sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter på jobcentre
  • Medarbejdere der arbejder med socialpsykiatri og udsatte voksne

I  Mindfulness Supervision er Mindfulness et væsentligt aspekt –  både som middel og som mål. Vi anvender Mindfulness-teknikker sammen og møder de temaer, som I hver især bringer ind i supervisionen, på måder der opøver nærvær,  accept og tillid. Mindfulness Supervision sigter mod at gøre jer fortrolige med Mindfulness både som teknik og som tilstand for på een gang at styrke jeres arbejdsglæde, udvikle personlige kompetencer som er essentielle for opgaveløsningen og forebygge stress.

Du er meget velkommen til at ringe, så vi kan finde frem til om jeg er den rette supervisor for jer. Jeg sender dig gerne videre til en af mine mange dygtige kon-kolleger, hvis jeg vurderer, at det gavner dig og dine kolleger bedst. Du kan også starte med at sende en mail. Så vender jeg tilbage snarest muligt.

 

Det kan I forvente at opleve

  • En gruppe med en høj grad af tillid og nærvær.
  • Et rum hvor faglighed kan blive sat på prøve i et forpligtende fællesskab.
  • Et rum hvor faglig og eventuelle personlige uenigheder kan blive udtrykt og samlet op.
  • Et rum hvor også mere personlige og sårbare udfordringer kan sættes i spil.
  • Støtte og udfordring til at blive den bedste udgave af jer selv – hver især.
  • Nye perspektiver og handlemuligheder – både som gruppe og som individer.

 

PRIS

1 Mindfulness Supervision Session, corporate: 2500 kr. (120 min.)

 

MINE KUNDER SIGER

“… engageret og anerkendende som person og formår at yde støtte, udfordring og perspektivering i afstemte doser”

Camilla har hurtigt fået etableret to grupper med en høj grad af tillid og nærvær, hvor også de mere personlige og sårbare udfordringer, der kan ligge i rollen som sagsbehandler og jobkonsulent, bliver taget op. Jeg har fået mange positive tilkendegivelser om Camillas supervison fra medarbejderne. Hun er engageret og anerkendende som person og formår at yde støtte, udfordring og perspektivering i afstemte doser.  Konkret ytrer medarbejderne, at Camilla er dygtig til at “gå til biddet” og finde ind til kernen af problemstilingen, ligesom hun får ros for at veksle mellem relevante metodiske tilgange. Sidst men ikke mindst udtaler medarbejderne at Camilla altid møder veloplagt og med en stor portion engagement.

Teamleder Anni Dahl, Jobcenter Favrskov