Læsestof

Der er virkelig mange fantastiske bøger og artikler derude. Sikken en rigdom!

Her på siden deler jeg nogle af de titler, som det har været allermest udbytterigt for mig, at komme omkring. De bevæger sig alle sammen  indenfor henholdsvis Yoga, Mindfulness og Mindful Coaching. Nogle af titlerne peger samtidig i retning af mit andet fagfelt; organisation, ledelse og kommunikation.

Hvis du har spørgsmål i forhold til den anbefalede litteratur, så send en mail. Jeg vil gerne hjælpe, hvis jeg kan!

Rigtig god læselyst!

 

 • Bach, Patricia A. & Daniel J. Moran (2008). Act in practice – case conceptualization in acceptance & commitment therapy. Oakland, CA, USA: New Harbinger Publications.
 • Bech, Charlotte Yoko (1989). Every Day Zen. London: Thorsons.
 • Blonna, Richard (2010). Maximize Your Coaching Effectiveness with Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA, USA: New Harbinger Publications.
 • Cavanagh, M. J. & Spence (2013). “Mindfulness in coaching: philosophy, psychology, or just a useful skill?”, i J. Passmore, D. Peterson & T. Freire (red.), The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Coaching and Mentoring. New York: Wiley-Blackwell.
 • Chiesa, A. & A. Serretti (2010). “A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditation”. Psychological Medicine. Volume 40, 1239-1252.
 • Chödrön, Pema (2000). When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times. Shambhala Classics.
 • Coward, Harold (2002). SUNY Series in Religious Studies : Yoga and Psychology : Language, Memory, and Mysticism. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Dianne R. Stober & Anthony M. Grant (2006). Evidence Based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Easwaran, Eknath (2007). The Baghavad Gita. California: Nilgiri Press.
 • Engler, J. H. (1993). “Becoming Somebody and Nobody: Psychoanalysis and Buddhism”, i R. Walsh & F. Vaughan (red.), Paths beyond ego. The Transpersonal Vision. NY: Putnam.
 • Gergen, Kenneth J. (1997). Virkelighed og sociale relationer. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Germer, Siegel & Fulton (2013). Mindfulness and Psychotherapy. NY: The Guilford Press.
 • Gilbert, Paul (2010). Medfølelse og mindfulness – fra selvkritik til selvværd. Aarhus: Klim.
 • Goleman, Daniel (2004). Destructice Emotions – How Can We Overcome Them?. New York: Bantam Dell.
 • Hall, Liz (2013.) Mindful Coaching – How mindfulness can transform coaching practice. London: Kogan Page Ltd.
 • Harrris, Russ (2009). Act made simple. Oakland, CA: New Harbinger Publications.
 • Harris, Russ (2009). “Mindfulness without meditation”. Healthcare Counselling & Psychotherapy Journal. 4(4), 21-24.
 • Harris, Russ (2011). ACT – teori og praksis. : Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, Gitte (2004). Relationer i organisationer – En verden til forskel. Kbh.: Dansk Erhvervspsykologisk Forlag.
 • Hayes, Steven C (2005). Get out of your mind and into your life. Oakland: New Harbinger Publications.
 • Hayes, Steven C & Chad Shenk (2004). “Operationalizing Mindfulness Without Unnecessary Attachments”. Clinical Psychology: Science and practice. Volume 11, Nr. 3.
 • Hede, Tobias Dam (2010). Coaching: samtalekunst og ledelsesdisciplin. Kbh.: Samfundslitteratur.
 • Heimann, B. (2013). Skab frihed i dit sind – en grundlæggende introduktion til mindfulness og den buddhistiske tænkning bag. Kbh.: Heimann Publishing.
 • Heimann, Bo (2013). “Rethinking Mindfulness, An invitation to broaden our definition and understanding of Mindfulness”. Hentet på http://boheimann.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Re-thinking-Mindfulness-article1.pdf. 20/10 2014.
 • Hippe Brun, Pernille & Corneliussen (2013). Mindfulness i organisationer – vejen til bæredygtighed, handlekraft og innovation. Kbh.: Dansk Erhvervspsykologisk Forlag.
 • Kirkeby, Ole Fogh (2001). Organisationsfilosofi – den liminale organisation. Kbh.: Samfundslitteratur.
 • Kirkeby, Ole Fogh (2006). Begivenhedsledelse og handlekraft. Kbh.: Børsens Forlag.
 • Kirkeby, Ole Fogh (2008). Protreptik – filosofisk coaching i ledelse. Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur.
 • Krohn, Simon (2013). Nærmere noget. Kbh.: Gyldendal.
 • Leoni, Sabrina Justesen (2012). Mindfulness for børn og Unge. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lorenzen, Eva Bengta og Stine Reintoft (2012). Ind i Mindfulness. Kbh.: L&R.
 • McWilliams, Spencer A. (2010). “Mindfulness and Extending Constructivist Psychotherapy Integration”. Paper presented at the 14th Biennial Conference of the Constructivist Psychology Network, Niagara Falls, New York.
 • Moltke, Hanne (2009). Systemisk coaching – en grundbog. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Nielsen, Kit Sanne (2010). Narrativ coaching – en nu fortælling – individuelt og i team. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, Irene & Frank Johansen. Kognitiv coaching. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Passmore, J. & O. Marianetti (2007). “The role of mindfulness in coaching”. The Coaching Psychologist, 3(3), 131 – 137.
 • Satchidananda, Sri Swami (2012). The Yoga Sutras of Patanjali. Buckingham, Virginia: Integral Yoga Publications.
 • Siegel, Ronald D. m.fl. (2005). Mindfulness and Psychotherapy. NY: The Guilford Press.
 • Silsbee, Doug (2008). Presence based coaching. San Fransisco: Jossey-Bass.
 • Sommerbeck, Lisbeth og Allan B. Larsen (2011). Empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis – arven efter Carl Rogers. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, Reinhard (2002). Coaching – læring og udvikling.: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, Reinhard (2012). Tredje generations coaching – en guide til narrativ-samskabende teori og praksis. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag.