Mindful Yoga. Min personlige tilgang til yoga

Rigtig mange har efterhånden spurgt mig, hvad det egentlig er for en slags yoga jeg laver. Nu har jeg endelig fået tænkt, fornemmet og formuleret nogle ord som jeg håber vil give dig et klart indtryk af, om Mindful Yoga er din slags yoga. Hvis ikke, så vær en kæmpe skat: Stil de spørgsmål, jeg mangler at besvare.

Som yoga-instruktør er jeg optaget af at invitere dig ind i et roligt og afslappet rum, hvor det er muligt at give helt slip og finde masser af nærvær og blødhed som kan danne modpol til den målrettethed og det tempo, som vi allesammen nemt fanges ind i til daglig.

Nærvær opstår når vi lader opmærksomheden hvile, ved dét der sker lige nu. Når vi tillader os at slippe alle tankerne om før og bagefter. Alle bekymringerne. Al vores iver efter at blive bedre og gøre mere. Nærværet opstår med accept af den vi er lige nu, det vi kan præstere og alt det, der ellers fylder i det nuværende øjeblik. Det er dét der ligger i Mindful. I min yoga opdyrker og udforsker vi de forholdemåder som fremmer mindfulness.

Med nærvær og ro som udgangspunkt kan vi udføre både krævende og udfordrende stillinger med en let og legende attitude og med lydhørhed overfor kroppen. Det betyder at vi har det sjovere samtidig med at vi performer bedre.

 

Min personlige tilgang til yoga

På mine yoga-klasser kan du forvente ro, fordybelse, grundighed, muskelarbejde, udfordring og dyb afspænding. Du kan forvente at opnå en øget kropslig bevidsthed og vil forhåbentlig som mange andre før dig opleve de mange positive effekter af yoga. Yoga påvirker kroppens led, muskler, organer, kirtler og energibaner og indvirker positivt på dit humør og dine tankemønstre.

 

Min personlige tilgang til Yoga

Mindful Coaching & Yoga i Aarhus. Foto: Emma Grouleff

 

Jeg nyder at skabe en æstetisk helhed, hvor alle sansepåvirkninger bidrager til at skabe ro og nærvær. Det gør jeg med min stemme, som jeg bruger til at bringe både mig selv og deltagerne til stede. Det gør jeg med mit tempo, som typisk er langsomt og dvælende. Jeg gør det også med musik, med varme berøringer der skaber alignement og løsner spændinger og endelig ved typisk at give god tid i de enkelte yogastillinger.

Roen understøttes af det yoga-rum, jeg har valgt til mine klasser. Rummet er helt hvidt og meget enkelt indrettet. Det ligger i en baggård og i tredje sals højde, hvorfor der er en skøn stilhed og masser af naturligt lys, som falder ind fra tre sider.

 

hvilken yoga-stilart møder du hos mig?

Min yogastil er Hatha med et touch af Vinyasa. Hatha oplever du især i min langsomhed, min kærlighed til klassiske yogastillinger og min prioritering af at den enkelte stilling skal have tid til at udøve sin effekt på kroppens organer. Vinyasa oplever du i de mere dynamiske gentagende bevægelser og et flow som opstår i kraft af glidende overgange fra den ene stilling til den anden, uanset tempoet i sekvenserne.

Endelig er jeg optaget af at du som deltager skal have mulighed for at gøre dig erfaringer på yogamåtten, som er overførbare til dit liv i øvrigt. Derfor drysser jeg med ganske små doser af  yogafilosofi og Mindfulness-teori. Men jeg begrænser mængden af instruktioner, som taler til din hjerne. Jeg tror på styrken ved at tale til dine sanser, aktivere din kropslige intelligens og lade dine erkendelser opstå derfra. På den måde får du  indsigter der sætter sig i knoglen og naturligt bliver en del af dine måde at være i verden på.

 

Du kan læse om Mindful Yoga til dit forår her

Jeg håber vi ses ♥

KH/Camilla