Mød øjeblikket med åbent sind – Upcoming workshop

Kender du det: din yogalærer siger ordene ‘Setubandh Asana’ (skulderbro), og i næste øjeblik står du i stillingen. Måske havde du ikke engang tid til at høre instruktionen færdig. “Yes, jeg kender den dér. Jeg er allerede i mål!” Din mave og dine hofter er løftet mod loftet. Setubandh Asana, tjek.

Det er nemt at gå på autopilot – også i yoga. Det eksplicitte formål med yoga er at flytte opmærksomheden ned i din krop og at opleve stillingen indefra. Men som alt andet, så får dit hovede hurtigt styr på konceptet, og du foregriber nuet og falder tilbage på det, du mener at vide. Du har jo lissom været der før. I Setubandh Asana that is.

Så hvordan kan vi holde opmærksomheden åben?

Hvordan kan vi bevare den der nysgerrighed på processen. Lytte til det, kroppen fortæller. Opleve bevægelserne indefra. Holde os årvågne. Og lade bevægelserne finde et mere organisk flow, hvor Setubandh får lov at tage sin form i øjeblikket.

 

mød øjebilkket

 

Beginners Mind

Indenfor Mindfulness arbejder man med syv indre forholdemåder. De bliver også kaldt attituder eller grundholdninger. De omhandler altså kvaliteten af vores opmærksomhed. Opmærksomheden er ikke bare neutral. Den er farvet af dine indre attituder

En af de syv forholdemåder i Mindfulness, kaldes Beginners Mind.

Beginners Mind handler om at møde verden, som om det var første gang. Som en baby, der snupper sine fødder i hænderne, kigger på dem, putter dem i munden. Vrikker dem rundt og undersøger, hvordan de føles, hvordan de virker – hvad de egentlig kan….

At møde verden med den forholdemåde – Beginners Mind – kommer ikke af sig selv. Med mindre man faktisk ER en baby

Lang det meste vi gør, gør vi på autopilot. Og autopilot er måske det mest rammende billede på en modsætning til Beginners Mind.
På autopilot oplever vi ikke situationen nu og her. Istedet oplever vi, det som vi forventer at opleve. Vi tror, at vi ved, hvad der sker. Og så møder vi på øjeblikket på basis af det, vi tidligere har erfaret.

Indenfor en yoga-kontekst er det nemt at se, hvad det vil sige at møde nuet, som det er, frem for at møde dine forestillinger. Forestil dig at du går ind i en yogastilling, hvor dine lemmer laver bevægelser, som du ikke er vant til. Din forestilling er derfor, at det er din krop ikke i stand til. Men rigtig ofte er det netop en forestilling, en fordom – baseret på det, du har erfaret indtil nu.

Formålet med yoga er at kunne møde nu-et, at kunne gå ind i væren. At sanse det, der er.
Men det er langt fra det samme som at yoga nødvendigvis praktiseres med den intention. Langt fra!

 

Mød øjeblikket med åbent sind

Jeg har designet en workshop, hvor vi sætter fokus på at kultivere Beginners Mind. Jeg afholdt den igår – lørdag d. 1. april på Yoga Days – Aarhus Yogafestival. Og det var en fed oplevelse!

Så nu sætter jeg den op i Center for sind og krop, så alle mine nuværende, gamle og måske nogle nye yogagæster også kan være med 🙂

På Yoga Days legede vi eksempelvis med at udføre normalt fuldautomatiserede bevægelser i absolut slowmotion, ved at dirigere opmærsomheden ind i spørgsmål og undersøgelser  og ved at gå anderledes ind i stillingerne, end vi er vant til.

Der er plads til 8 gæster på workshoppen – og du kan læse om den her: Beginners Mind – Mindful Yoga Workshop med fokus på at møde øjeblikket med et åbent sind